EMDR Terapisi

EMDR, (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) Türkçe açılımıyla Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşlemedir. EMDR’ın geliştirilmesi 1987 yılında Doktor Francine Shapiro’nun rahatsız edici düşüncelerin şiddetini göz hareketleriyle azaltabildiğini tesadüfen keşfetmesiyle başladı

Terapist eşliğinde gözlerin bir sistematik çerçevesinde hareket ettirilerek beyin yarımkürelerinin uyarılması sağlanır. Bu durum kişinin belleğine ve duygularına odaklanmasını sağlar ve kişiyi terapiye getiren unsurlara yönelik çalışma imkanı tanır.

EMDR, birçok anksiyete (kaygı) bozukluğu, somataform bozukluklar, dissosiyatif bozukluklar, alkol-madde kullanım bozuklukları, bağımlılıklar, kaygı, suçluluk duygusu, öfke, bazı depresyon çeşitleri, fobi ve yas gibi rahatsızlık veren semptomların azaltılmasında, travma sonrası stres bozuklukları, belirtilerinin azaltılmasında kullanılan bir yöntem olduğu gibi,performans arttırma, özdeğeri ve özgüven gibi yapılandırılması gereken duygusal kaynakların kazanımında gittikçe artan bir ivmeyle kullanılmaktadır.

EMDR, iki yönlü göz hareketleri veya iki yönlü uyarımları (ses ve dokunma) kullanan bilgi işleme yöntemidir. Bu işleme olumsuz yaşantıların ortaya çıkardığı duygusal, bedensel ya da kendilik inancı ile ilgili olumsuz düşünceleri giderir. Olumsuz yaşantıların görüntüleri uzaklaşarak silinirken, yerini daha olumlu anılar, bilgiler ve farkındalıklara bırakır.

Diğer iyi psikoterapi yaklaşımları gibi, EMDR’ de danışanın hayata daha iyi uyum sağlamasını, olumlu başa çıkma yöntemleri geliştirebilmesini, kendisi ve dış dünya hakkında daha olumlu bir algı geliştirebilmesini, daha sağlıklı insan ilişkileri kurabilmesini sağlar. Özellikle travma tedavisinde etkinliği ve faydası kanıtlanmış olmakla birlikte bugün birçok ruhsal problemin tedavisinde yararlanılmaktadır.

EMDR, 8 aşamalı, geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek olmak üzere 3 zaman dilimini de içeren standart bir protokol olarak uygulanmaktadır. Amaç, geçmişte yaşanan travmatik yaşantıların yeniden işlenerek duyarsızlaştırılmasının sağlanması, kişinin belirtilerinin ortadan kalkması ve gelecekte yaşanabilecek benzer problemler ile karşılaşılması durumunda kişinin başa çıkma kaynaklarının güçlendirilmesidir.

EMDR ‘kısa süreli terapiler’ grubunda yer alır. EMDR tedavisinin ne kadar süreceği sorunun ne olduğu, danışanın mevcut yaşam koşulları, önceki travmaların sayısı, şiddeti ve etkisi ile bağlantılıdır. Her danışanın bireysel farklılıkları terapi süresini de etkilemektedir.

En önemli noktalardan biri, EMDR terapisi uygulayacak uzmanın bu konuda eğitimli olup olmamasıdır. EMDR donanımlı bir uzman tarafından gerçekleştirilmesi gereken bir terapi yöntemidir. Gerçekleşecek ilk seansta danışanın EMDR yöntemine uygun olup olmadığı tespit edilir ve şayet uygun değilse, danışan için en uygun terapi uygulamasını terapistiniz önermeli ve yetkinliği varsa uygulamadır.

Kurumumuzda EMDR terapisi konusunda destek alabilirsiniz. Terapi desteği, EMDR eğitimi almış kişilerce sağlanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu almak için lütfen arayınız.

Aycan Bulut

Uzman Klinik Psikolog - EMDR Uzmanı

Haliç Üniversitesi Psikoloji bölümünden %50 başarı bursu ile mezun olmuştur. Aynı üniversitesinin Psikoloji Yüsek Lisans bölümünü de tamamlamıştır. Eğitimi süresince Şişli Etfal Hastanesi ve Balıklı Rum Hastanesi’nde aynı zamanda çeşitli anaokullarda gönüllü stajlar yapmıştır.
Devamı İçin TıklayınızHakkımızda Yazılanlar

Danışan Yorumları

"Bundan iki ay önce Serap hanımdan destek aldım ve sorunlarıma daha farklı açılardan bakmanın mümkün olduğunu, sorunlarımın aslında tek başıma üstesinden gelebileceğimi gördüm,kendisine tekrar teşekkür ederim."

M.A.

İletişim

: Atatürk Mah. Sedef Cad. 36. Ada Ata 2-4 Blok 2/160 Ataşehir Anadolu Yakası - İstanbul
: +90 216 455 02 56
: info@temasdanismanlik.com