Grup Terapisi

Grup terapisi, minimum 6 katılımcı ve bir terapist eşliğinde, haftada bir oturumdan az olmamak koşuluyla gerçekleştirilen bir terapi şeklidir. Grup terapisinde katılımcılar güncel hayatlarında karşılaştıkları herhangi bir sorunu grup ortamına getirirler ve neler yaşadıklarını kendi bakış açılarına göre anlatırlar. Konuşmacı dışında kalan diğer katılımcılar ise konuşmacının paylaşımının kendi üzerlerindeki etkisine odaklanarak kendi içlerinde neler yaşadıklarını fark ederler ve isterlerse bunu grupla paylaşabilirler. Bu paylaşımlar sayesinde katılımcı ister dinleyen, ister konuşan kişi olsun kendisiyle ilgili derin içgörüler yakalar.

Grup terapisinin bireysel terapiden en önemli farkı ve bireysel terapiye göre en önemli avantajı bireysel terapide terapist ve danışan arasında yaşanma ihtimali daha düşük olan bazı durumların grup terapisinde gruptaki katılımcı sayısının fazlalığı sayesinde daha kolay yaşanabilmesi ve bu yaşantıların daha hızlı bir şekilde derin içgörülere dönüşebilmesidir. Örnek verecek olursak bireysel terapide seansa geç kalındığı takdirde danışan geç kaldığı süre seans saatinden eksiltilerek kalan süresini kullanabilmektedir. Ancak grup terapisinde ise ilk seansta belirtilen kurallar gereği çok kısa süreli bir gecikme dahi gecikilen oturuma kişinin katılamamasına yol açar. Bu durum geciken katılımcı üzerinde hayalkırıklığı yaratsa da geç kalmış olmasının ve bu kurala uyacağı ile ilgili daha önceden vermiş olduğu taahütün sorumluluğunu alması gerekmektedir. Bu sayede de seçimlerinin sorumluluğunu hangi sebepten ötürü olursa olsun kişinin üstlenmesi gerektiği bilincine ulaşmasını, kişinin ruhsal açıdan olgunlaşmasını sağlamaktadır. Kişi bu sayede yaşamında verdiği kararların sorumluluğunu da daha fazla üstlenebilir hale gelebilmektedir.

Grup terapisinden bireysel terapiye göre bir diğer avantajı da gruptaki katılımcılar sorunlarını dile getirdikçe diğer katılımcılarında hayatlarının bir döneminde benzer sorunlar yaşadıklarını görmeleri, yaşadıkları sorunların sadece kendilerine ait olmadığını, sandıkları kadar yalnız ve çaresiz olmadıklarını fark etmeleridir. Sadece bu farkındalık bile birçok kişiye iyi gelebilmekte ve sorunları ile daha iyi baş edebilir hale gelmelerine katkıda bulunmaktadır.

Grup terapisinin temelinde “şimdi ve burada” olma yaşantısı yatar. “Şimdi ve burada” olma yaşantısı en yalın haliyle içinde bulunulan an da neler olup bittiğinin, bedensel, duygusal, düşünsel ve ruhsal düzeylerde kişinin kendi içerisinde neler yaşadığının ve ayrıca hayatıyla ilgili nasıl seçimler yaptığının, bu seçimlerinin sonuçlarının neler olduğunun farkında olmasıdır. “Şimdi ve burada” olma hali sürdüğü, yaşanılan anın farkındalığı arttıkça bireyin sorunları küçülmeye başlamakta ve kendi içinde zaten mevcut bulunan başa çıkma potansiyelinin açığa çıkmasına olanak sağlamaktadır.

Grup terapisinde bir süre sonra katılımcılar kendilerini bir veya birkaç üyeye yakın hissedebilmekte veya öfke, korku, kaygı…vb. duygular hissedebilmektedir. Deneyimli bir terapist tarafından ortaya çıkan bu olumlu veya olumsuz yaşantıların “şimdi ve burada” prensibine göre işlenmesi kişilerin kendilerine, algıladıkları yakınlık veya uzaklık durumlarına karşı nasıl davrandıklarına, grup dışında kalan hayatlarındaki ilişkilerinde kendilerini nasıl konumlandırdıklarına, davranış seçimlerine ilişkin içgörüler kazanmalarını sağlamaktadır. Kişiler bu sayede korkularıyla, özgüven eksiklikleriyle, çekingenlikleriyle, kaygılarıyla, öfkeleriyle, düşmanlık hisleriyle..vb. çok daha iyi baş edebilir hale gelmektedirler. Grup terapisi esnasında katılımcılar da suçlayıcı, eleştirel, aşağılar tarzda..vb. olmamak şartıyla birbirlerine sık sık geribildirimler vermektedirler. Yapılan çalışmalar göstermiştir ki grup terapisinde katılımcıların terapistten ziyade birbirlerinde aldıkları geribildirimler davranışlarını değiştirmeleri yönünde çok daha etkili olmaktadır. Bu sebeple grup terapisinin kişilerarası ilişkilerde kişinin kendi tutumlarını fark ederek işlevsiz davranışlarını bırakıp yerine daha işlevsel olan kendini ifade biçimlerini geliştirme olasılıkları diğer bireysel terapi türlerine oranla oldukça yüksektir.

“Kendisini bilmeyen başkasını bilemez” düşüncesinden hareketle kendisini tanımak, davranışlarına karşı içgörü kazanmak, hayatta yaptığı seçimleri yüksek bir bilinç düzeyiyle yapıp sonuçlarının sorumluluğunu da üstlenmek, işlevsel olmayan davranışlarını bırakıp kendini ve başkalarını daha mutlu etmek, sorunlarla başa çıkma becerilerini daha fazla geliştirmek isteyen herkesin grup terapisi sürecine katılması önerilir.

Kurumumuzdan Grup Terapisi Hizmeti Alan Danışanlarımızın Yorumları

T. Koçak
Merhaba.27 yaşında çalışan bir bireyim.Gerek iş hayatımda gerekse sosyal yaşantımda insanlarla çok fazla iletişim kuramıyordum.İçe kapanıktım,arkadaş çevrem ve sosyal yaşantım yok denebilecek düzeydeydi.Ailemin tavsiyerleri üzerine bir psikoloğa danışmaya karar verdim.Psikolog Serap Hanımdan randevu alarak kendisiyle tanıştım.Bana aynı zamanda grup terapisine de katılmamı tavsiye etti.İlk başlarda insanlarla iletişimim zayıf olduğu için çekinerek katıldım grup terapisine.Ve zamanla aralarında benimle aynı sorunları yaşayan başka insanlar da olduğunu farkettim,bu bana yalnız olmadığımı hissettirdi.Farklı sorunları olan insanlardan kendinizle alakalı şeyler bulup farkındalık kazanmak çok iyi bir deneyim.İşinde uzman ve etik bir anlayışa sahip uzmandan fayda alabildiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum.Tekrar teşekkürler ve başarılar dilerim.

En yakın tarihte başlayacak grup terapisine kaydınızı oluşturmak için, hemen arayın!


Grup terapisi “şimdi ve burada” yaşantısıdır. Katılımcıların sorunlarla baş etmede geliştirdikleri sorun çözme yöntemlerini terapi esnasında “şimdi ve burada”ya getirerek paylaşmaları sayesinde gruptaki dinleyici olan diğer üyelerinde geribildirimleriyle derin içgörüler kazanılır.

Hakkımızda Yazılanlar

Danışan Yorumları

"Bundan iki ay önce Serap hanımdan destek aldım ve sorunlarıma daha farklı açılardan bakmanın mümkün olduğunu, sorunlarımın aslında tek başıma üstesinden gelebileceğimi gördüm,kendisine tekrar teşekkür ederim."

M.A.

İletişim

: Atatürk Mah. Sedef Cad. 36. Ada Ata 2-4 Blok 2/160 Ataşehir Anadolu Yakası - İstanbul
: +90 216 455 02 56
: info@temasdanismanlik.com