Seminer Hizmetleri

Temas Psikoloji bünyesinde Uzman Psikolog Serap Sözen veya diğer uzmanlar tarafından gerçekleştirilen seminer faaliyetleridir. Eğitim kurumları, dernek ve vakıflar, belediyeler ve sağlık kurumlarından gelecek talepler doğrultusunda kurumların bünyesinde gerçekleştirilebilir. Ruh sağlığı alanında çeşitli konuları kapsayabilir.